วิถีทางคิดเลขยอดรวมของทะเบียนสวยไม่ยากในบทความนี้มีบอกข้อปลีกย่อยทั้งหมด

แนะนำเคล็ดลับการเลือกสรรซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยให้ท่านตรงนั้นเลือกสรรทะเบียนสวยได้ถูกต้องกับตัวท่านเยอะแยะที่สุดเราเองครับมีเคล็ดลับ+ข้อเขียนมากมายที่เกี่ยวกับทะเบียนสวยให้ท่านได้อ่าน เช่นข้อเขียน อักษรทะเบียนที่เหมาะเบี่ยงประเด็น ปกติอักษรทะเบียนที่เหมาะเบี่ยงประเด็นมีหมากหลายในการบวกลบคูณหาร แต่าเราก็มีวิถีทางบวกลบคูณหารอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำท่านก็คือว่า

ทะเบียนสวยวิธีการทั้งนี้ครับ
ให้ทำการแปลงราคาประเภทอักขระ 2 ตัวด้านหน้า แล้วนำมาบวกกับเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง

2. ต่อจากนั้นเมื่อได้ผลรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักวิชาเลขศาสตร์

ควรหนีประเภทตัวอักษรอักขระอวมงคลและวิชาเลขอวมงคล ไม่เหมาะมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญคือว่า หากหลีกเลี่ยงตัวอักษรอวมงคลและวิชาเลขอวมงคลไม่ได้ ไม่เหมาะให้วิชาเลขอวมงคลวันเกิดเป็นวิชาเลขตัวสุดท้ายนี้ในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้บวกลบคูณหารทั้งนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเบอร์ที่ให้ท่าน ระดับดีเยอะแยะ คือว่า 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  วิชาเลขผลรวมที่ให้คุณน้าระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักษรอวมงคลที่เหมาะเบี่ยงประเด็นตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดวันพระอาทิตย์ วิชาเลข 6 อักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดวันนิศากร  วิชาเลข 1 อักษร ( อ )

เกิดวันอังคาร วิชาเลข 2 อักษรอักขระ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดวันพุธกลางวัน วิชาเลข 3 อักขระ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดวันพุธกลางคืน วิชาเลข 5 อักษรอักขระ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดวันพฤหัส วิชาเลข 7 อักขระ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดวันวันศุกร์ วิชาเลข 8 อักขระ ( ย ร ล ว )

เกิด วันดาวเสาร์ วิชาเลข 4 อักขระ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ใน )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น เบอร์ทะเบียนวิชาเลขสวย ศศ 5959 แปลงค่าจ้างอักษรอักขระ ศ=7, ศ=7 ได้ผลรวม ประเภทตัวอักษรอักขระ คือว่า 7 + 7 = 14 และผลรวมเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง คือว่า 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ลำรางวกกัน ได้จากที่เห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างคำกับเครื่องแสดงในภาษาวิชาเลขศาสตร์ 42  คือว่าผลรวมที่ให้ท่านระดับดีเยอะแยะ ฯลฯ เพราะเราเองครับก็นำวันเกิดของเราเองครับมาทำการเปรียบเปรยไปด้วย เช่นเกิดวันพระอาทิตย์ ก็ไม่เหมาะมีวิชาเลข 6 และอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างนี้ทะเบียนรถนี้ก็ไม่เหมาะกับคนวันพระอาทิตย์ฯลฯ เนื่องด้วยมีอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกข้อเขียนนึงที่เราเองครับอยากแนะนำก็คือว่า วิถีทางบวกลบคูณหารผลรวมของวิชาเลขทะเบียนสวยตรงนี้สำคัญเยอะแยะสำหรับคนที่อยากได้จะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยเหมาะรู้ก่อนว่าผลรวมเท่าไหนดีมิดี วันนี้เราเองครับมีวิถีทางบวกลบคูณหารผลรวมมาให้ท่านดู

วิธีการบวกลบคูณหารผลรวมของทะเบียนสวย

แปลงราคาประเภทตัวอักษร 2 ตัวด้านหน้า แล้วนำมาบวกกับเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง ซึ่งราคาของตัวอักษรตรงนั้นแปลงราคาได้ทั้งนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีราคาทันกับ  1
ข บ ป ง ช               มีราคาทันกับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีราคาทันกับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีราคาทันกับ  4
ฉ ใน ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีราคาทันกับ  5
จ ล ว อ                  มีราคาทันกับ  6
ซ ศ ส                     มีราคาทันกับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีราคาทันกับ  8
ฏ ฐ                        มีราคาทันกับ  9

หลังจากได้ผลรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักวิชาเลขศาสตร์ เพราะแยกย่อยกลุ่มวิชาเลขศาสตร์ ทั้งนี้

– วิชาเลขผลรวมดีเยอะแยะ เป็นต้นว่า 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้ท่านระดับดีเยอะแยะ มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย รุ่งเรือง กระเป๋าหนัก รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– วิชาเลขผลรวมดีระหว่างกลาง เป็นต้นว่า 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้ท่านระดับดีระหว่างกลาง เหน็ดเหนื่อยหน่อย มีอุปสรรค แต่ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จ หากมีความพยายาม

– วิชาเลขผลรวมไม่ดีและเหมาะหลีกเลี่ยง เป็นต้นว่า 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เนื่องด้วยเหน็ดเหนื่อยเยอะแยะ อุปสรรคเยอะแยะ เจอปัญหากินโต๊ะกระตุ้น อาชีวะ ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดคว่ำสูง เหมาะเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/